Elementy infrastruktury systemów logistycznych (podręcznik)

Podręcznik składa się z pięciu części , w których skoncentrowano się na podejściu systemowym do logistyki oraz zaprezentowano pojęcie i rodzaje systemów logistycznych, omówiono liniowe i punktowe elementy infrastruktury logistycznej. Szczegółowo opisano centra logistyczne oraz terminale kontenerowe jako obiekty punktowe infrastruktury logistycznej i przedstawiono przykładowe rozwiązania w Polsce. Omówiono także wybrane elementy logistycznej infrastruktury komunikacyjnej. Książka jest adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką transportu, logistyki, a w szczególności infrastruktury logistycznej. Przeznaczona jest dla techników transportu i logistyki, studentów, a także pracowników nauki i administracji, na co dzień zajmujących się transportem i logistyką.

Autor Alina Lipińska-Słota, Anita Mutwil
ISBN 978-83-7875-559-3
Liczba stron 228
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 36 zł

Spis treści