Gospodarka informacji i wiedzy (monografia)

W monografii dokonano holistycznej analizy koncepcji gospodarki i społeczeństwa, w których informacja i wiedza stanowią podstawowe zasoby prorozwojowe. O szczególnych walorach naukowych opracowania decydują nowatorskie ujęcie przedmiotu i zakresu badawczego ekonomiki informacji i ekonomiki wiedzy jako subdyscyplin ekonomii, zdefiniowanie koncepcji społeczeństwa informacyjnego, gospodarki wiedzy i społeczeństwa wiedzy oraz relacji między wymienionymi, a także zaproponowanie autorskich metod ich pomiaru, oceny stanu zaawansowania i wpływu na proces rozwoju gospodarczego. Publikacja uzupełnia lukę badawczą w zakresie całościowego opisu przemian gospodarczych i społecznych, zachodzących równolegle pod wpływem rosnącej roli informacji i wiedzy.

Autor Rafał Żelazny
ISBN 978-83-7875-627-9
Liczba stron 226
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 26 zł

Dostępna wersja elektroniczna