Gospodarka światowa w dobie przesilenia. Wybrane zagadnienia i aspekty (monografia)

Tematyka podjęta w monografii dotyczy współczesnej gospodarki światowej. W rozważaniach przyjęto perspektywę wykraczającą poza ramy społeczeństw, gospodarek i aparatów państw narodowych. Zaproponowana perspektywa globalna jest sposobem uchwycenia zjawisk pojawiających się w różnych obszarach i domenach światowej gospodarki w ich wzajemnych powiązaniach. Podjęcie globalizacji, stanowiące oś rozważań, jest ujmowane jako przyczyna i zarazem podłoże więzi determinujących zachowania poszczególnych części gospodarki światowej.

Autor Ewa Zeman-Miszewska, Aleksandra Grabowska-Powaga (red.)
ISBN 978-83-7875-775-7
Liczba stron 132
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 15 zł

Dostępna wersja elektroniczna