Inkluzywna mobilność w metropoliach (monografia)

Książka podejmuje zagadnienie zrównoważonej mobilności miejskiej w sposób nowatorski, koncentrując się na problemie inkluzywności poszczególnych instrumentów wykorzystywanych w tym procesie. W publikacji przedstawiono wyniki badań własnych, przeprowadzonych na próbie 450 mieszkańców trzech krajowych metropolii: Warszawy, Trójmiasta, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Badania miały na celu zobrazowanie zachowań i preferencji transportowych przedstawicieli klasy kreatywnej, która stanowi rdzeń rozwoju społeczno-gospodarczego ośrodków miejskich. Z tego względu publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek ekonomiki transportu i pozwala na bardziej precyzyjną ocenę stosowanych instrumentów równoważenia mobilności miejskiej.

Autor Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Robert Tomanek
ISBN 978-83-7875-609-5
Liczba stron 144
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 19 zł

Dostępna wersja elektroniczna