Nowości wydawnicze

Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe (monografia)

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście umiejętność budowy innowacyjności banku staje się kluczowym czynnikiem warunkującym sukces rynkowy. Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce opracowaniem naukowym poruszającym w sposób kompleksowy problematykę potencjału innowacyjnego banków i zawierającym wyniki badań innowacyjności banków komercyjnych w Polsce. Publikacja zawiera gruntowną analizę czynników mających wpływ na innowacyjność banków. W oparciu o badania empiryczne i studia literaturowe opracowano model innowacyjności banku i sformułowano postulaty w zakresie skutecznego wykorzystania innowacyjności w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku. Książka może być wartościową lekturą dla pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także źródłem zobiektywizowanej wiedzy i cennych inspiracji dla pracowników banków i innych instytucji finansowych.

Autor Monika Klimontowicz
ISBN 978-83-7875-530-2
Liczba stron 232
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 39 zł

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści