Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce 2 (monografia, e-book)

Niniejsza monografia stanowi kontynuację tomu Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, pod redakcją Jolanty Łąckiej-Badury, wydanego w 2016 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W prezentowanej książce poruszana jest tematyka języków specjalistycznych w ramach zbioru rozdziałów poświęconych dydaktyce różnych odmian języków specjalistycznych, między innymi języka biznesu, języków zawodowych, języka medycznego, naukowego, języka branży morskiej, a także zagadnieniom związanym z realizacją procesu kształcenia, w tym edukacji online, i relacji nauczyciel–uczeń. Obok wiodącego obszaru dydaktyki spektrum poruszanych zagadnień obejmuje także analizę i przekład tekstów specjalistycznych. Rozdziały nawiązują do kilku języków narodowych, w tym języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego i chińskiego.  Monografia kierowana jest do szerokiego grona nauczycieli, badaczy i tłumaczy języków specjalistycznych, aby przybliżyć tematykę badań nad językami specjalistycznymi, jak również stanowić cenne źródło pomysłów i inspiracji do wykorzystania w praktyce dydaktycznej.

Autor Jolanta Łącka-Badura, Anna Iwańska, Elwira Poleszczuk (red.)
ISBN                      

978-83-7875-828-0

Liczba stron 249
Format
PDF
Data i miejsce publikacji
Katowice, 14.02.2023
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0

  Pełna wersja do pobrania