Nowości wydawnicze

Kulturotwórcza rola Telewizji Katowice. Cykliczne programy kulturalne w latach 1957-2016 (monografia)

Niniejsza publikacja, koncentrująca się na omówieniu programów kulturalnych Telewizji Katowice, stanowi swoiste kompendium wiedzy o telewizji polskiej od lat 50. XX wieku po współczesność. W ramach rozważań przypomniano m.in. najwybitniejszych artystów i twórców związanych ze stacją, jak również kultowe i te zapomniane już audycje, kształtujące charakter nadawanych przez lata treści. Monografia jest efektem wieloletnich prac badawczych Autorki w archiwum Telewizji Katowice, których celem było szczegółowe opisanie cyklicznych programów TVP pod kątem ich zawartości oraz sposobów realizacji na poszczególnych etapach rozwoju telewizji jako medium. W rozważaniach, obok bogatego materiału badawczego, uwzględniono tło społeczno-kulturalne, w jakim program się ukazywał, w odniesieniu do rozważań teoretycznych z zakresu medioznawstwa. Książka stanowi przyczynek do teoretycznej refleksji nad rolą i znaczeniem telewizji regionalnej w czasach konwergencji mediów, jak również nad próbami zachowania regionalnego oblicza i tożsamości w czasach globalizacji mediów i ekspansji przekazów internetowych.

Autor Aleksandra Fudala-Barańska
ISBN 978-83-7875-726-9
Liczba stron 228
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 28 zł

Dostępna wersja elektroniczna