Przejdź do menu Przejdź do treści

Mobilność miejska w czasie pandemii COVID-19 (monografia)

Niniejsza monografia prezentuje wyniki badań i obserwacji stanowiące wkład w szerszą dyskusję na temat zmian, jakie zaszły i zajdą w modelach mobilności miejskiej. W szczególności za interesujący wątek uznać można rozwój cybermobilności i dzięki substytucyjności z mobilnością przestrzenną – znaczenie tego zjawiska dla ochrony zasobów planety i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Publikacja składa się czterech części. W pierwszym rozdziale przedstawiono funkcjonowanie gospodarki i państwa w czasie pandemii – pokazano związek pandemii z funkcjonowaniem gospodarki, zakres ograniczeń i narzędzia z obszaru polityk publicznych mające na celu ochronę potencjału gospodarczego. Przedmiotem drugiego rozdziału jest analiza w szerszym kontekście (krajowym i globalnym) zmian zachowań komunikacyjnych w czasie pandemii w świetle raportów mobilnościowych oraz informacji o zmianach modeli pracy. Trzeci rozdział prezentuje obraz mobilności w Katowicach w świetle przeprowadzonych badań pierwotnych, w tym zmiany ruchu drogowego, rozkład przemieszczeń oraz zmiany zachowań komunikacyjnych w świetle badań opinii. Wpływ pandemii na funkcjonowanie miejskiego transportu zbiorowego pokazano na podstawie danych operatorów w rozdziale czwartym. Przeprowadzone badania uzasadniają tezę o silnym wpływie pandemii COVID-19 na mobilność miejską – zarówno ilościowym, jak i jakościowym.

 

Autorzy Barbara Kos, Grzegorz Krawczyk, Anna Mercik, Robert Tomanek
ISBN 978-83-7875-755-9
Liczba stron 152
Format 170 x 240 mm
Oprawa Miękka
Rok wydania 2021
Wersja elektroniczna


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3