Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego (monografia)

Celami niniejszej publikacji są przedstawienie kierunków zmian i ocena skuteczności działania instytucjonalnej ochrony klienta oraz regulacji ukierunkowanych na ochronę interesów konsumenta jako uczestnika rynku usług finansowych, z jednoczesną koncentracją na koordynacji tychże rozwiązań w układzie powiązań ponadsektorowych. Monografia ma charakter teoretyczny z elementami empirii. Wśród wykorzystanych metod badawczych znajdują się: krytyczna analiza literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych (już obowiązujących oraz tych projektowanych), analiza ilościowa, jakościowa i porównawcza danych statystycznych, analiza przyczynowo-skutkowa. Książka prezentuje syntetyczne, kompleksowe i uporządkowane ujęcie teorii dotyczącej nieprawidłowości oraz nadużyć dotykających konsumentów w relacjach z rynkiem finansowym, bezpieczeństwa finansowego klienta, zakresu i skuteczności ochrony pozostałych praw/interesów nieprofesjonalnego klienta rynku finansowego z uwzględnieniem rangi monitorowania praktyk rynkowych.

Autor Grażyna Szustak, Witold Gradoń , Łukasz Szewczyk
ISBN 978-83-7875-777-1
Liczba stron 198
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 23 zł

Dostępna wersja elektroniczna