Podstawy rachunkowości finansowej. Zbiór zadań. Wydanie II (podręcznik)


Niniejszy zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu zasad oraz podstaw rachunkowości finansowej. Przeznaczony jest w szczególności dla studentów rozpoczynających naukę rachunkowości. Może być również wykorzystany przez słuchaczy studiów podyplomowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości. Zbiór zadań został podzielony na sześć rozdziałów. Zakres tematyczny zadań obejmuje kolejno zagadnienia dotyczące: klasyfikacji majątku i źródeł jego pochodzenia; struktury i zasad sporządzania bilansu; operacji gospodarczych i ich wpływu na bilans; zasad funkcjonowania kont księgowych; istoty i ewidencji kosztów oraz przychodów podstawowej działalności operacyjnej; pozostałych elementów kształtujących wynik finansowy; zasad i metod ustalania wyniku finansowego; elementów sprawozdawczości finansowej. Zadania zamieszczone w poszczególnych rozdziałach zostały uporządkowane według narastającego stopnia trudności, co w zamierzeniu autorów, ma ułatwić proces studiowania. Wybrane zadania, typowe dla danego zagadnienia, zostały rozwiązane, tak aby na tej podstawie student poradził sobie z podobnymi zadaniami przewidzianymi do samodzielnego opracowania (oznaczono je literą R). W rozdziale szóstym zamieszczono kompleksowe zadania „od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia”, mające na celu powtórzenie ewidencji operacji bilansowych, wynikowych i sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Autor Anna Kuzior, Józef Pfaff, Małgorzata Rówińska-Král’
ISBN 978-83-7875-611-8
Liczba stron 164
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 15 zł

Spis treści