Polska myśl ekonomiczna – wybrane problemy (monografia)

W monografii poruszono problemy istotne z punktu widzenia dynamicznie zmieniających się realiów życia gospodarczego, ale także teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej. Publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów, w których zaprezentowano istotne problemy ekonomiczne, znajdujące się w obszarze zainteresowań naukowych polskich ekonomistów, zwłaszcza historyków myśli ekonomicznej i historii gospodarczej. Zwrócono uwagę na zagadnienia jakości życia i procesu nasilających się nierówności, jakości badań ekonomicznych i postrzegania istoty gospodarowania, historycznych uwarunkowań procesu produkcji na tle idei integracji europejskiej. Monografia skierowana jest nie tylko do ekonomistów, ale także do badaczy reprezentujących szeroko pojmowane nauki społeczne.

Autor Barbara Danowska-Prokop, Renata Pęciak (red.)
ISBN                      

978-83-7875-747-4

Liczba stron 190
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2021Dostępna wersja elektroniczna