Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska (monografia)

Publikacja stanowi wieloaspektową refleksję nad recepcją polskości na Górnym Śląsku. Istotnymi zagadnieniami w ramach podejmowanych analiz są ewolucja i kondensacja polskości w czasie i w różnych środowiskach, znajdująca swoje odzwierciedlenie w różnorodnych narracjach medialnych, dystrybuowanych m.in. przez prasę („Niedziela”) i telewizję (TVP Katowice). Monografia czerpiąc z wielu dyscyplin naukowych i przynależnych im metodologii, może stać się inspiracją do dalszych badań tożsamości Górnego Śląska w procesie mediatyzacji.

Autor Aleksandra Pethe, Anna Musialik-Chmiel, Rafał Śpiewak (red.)
ISBN 978-83-7875-597-5
Liczba stron 258
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 31 zł

Dostępna wersja elektroniczna