Programowanie komputerów w zadaniach. Język C# (podręcznik)

Podręcznik do nauki programowania obiektowego na przykładzie języka C#. Zakres tematyczny podręcznika obejmuje podstawy paradygmatu obiektowego na przykładzie języka C#. Obejmuje takie zagadnienia, jak klasy, struktury, dziedziczenie, typy generyczne, delegaty, interfejsy, obsługa wyjątków, serializacja danych i elementy technologii LINQ. Podręcznik jest przeznaczony dla osób początkujących, które niedawno rozpoczęły naukę programowania i znają jedynie podstawy języka C# (takie jak zmienne, instrukcje sterujące i tablice). Książka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów zgłaszających potrzebę wykonania większej liczby programów. Każdy rozdział zaczyna się od krótkiego przypomnienia teoretycznych zagadnień w danym obszarze, a następnie przedstawia kolejno treści zadań i ich rozwiązania z dokładnym omówieniem. W podręczniku są prezentowane kompletne rozwiązania zadań, a nie tylko fragmenty, co powinno być ułatwieniem dla osób niemających wprawy w programowaniu. Na zakończenie każdego rozdziału znajduje się zbiór zadań do samodzielnego rozwiązania. Większość dobranych zadań ma charakter praktyczny, dzięki czemu podręcznik prezentuje nie tylko, jak coś działa, ale także po co i do czego to się może przydać.

Kody dla czytelników i pliki do zadań

Autor Anna Kempa
ISBN 978-83-7875-615-6
Liczba stron 204
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 19 zł

Spis treści