Przejdź do menu Przejdź do treści

Przyszłość metropolii i regionu miejskiego (monografia)

Prezentowana monografia stanowi rezultat wieloletnich studiów, analiz i projektów realizowanych przez jej autorów w ramach różnych przedsięwzięć naukowo-badawczych. Były to zasadniczo projekty badawcze w dziedzinie rozwoju miejskiego i regionalnego finansowane przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki oraz projekty konsorcjalne śląskich uczelni i instytutów naukowych w dziedzinie studiów foresightowych i strategicznych. Uzyskane rezultaty zaprezentowano na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych wspólnie z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz z Komisją Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Oddział Katowicki. Kluczowym środowiskiem naukowym inicjującym wymienione przedsięwzięcia stała się Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na rdzeń przedkładanej Czytelnikom monografii składa się pięć rozdziałów poświęconych refleksji teoretyczno-metodologicznej, również myśleniu o przyszłości i projektowaniu rozwoju regionów miejskich, w tym aglomeracji i zespołów miejskich aspirujących do rangi metropolitalnej. Rozważania otwiera rozdział traktujący o wyzwaniach przyszłości jako kluczowej kategorii myślenia prospektywnego i strategicznego, użytecznej w kreowaniu wizji przyszłości oraz formułowaniu strategii miast i regionów. Natomiast rozdział szósty stanowi egzemplifikację warsztatu badawczego w sferze dydaktyki, w formie projektu studialno-edukacyjnego – jest dopełnieniem koncepcji regionu uczącego się. Zawiera on koncepcję obszarów prospektywnych rozwoju metropolitalnego dużych miast poprzez realizację zespołowych projektów studialno-edukacyjnych.

 

Autorzy Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Artur Ochojski
ISBN 978-83-7875-562-3
Liczba stron 146
Format 170 x 240 mm
Oprawa Miękka
Rok wydania 2019
Wersja elektroniczna


 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3