Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie II poprawione (podręcznik)

Świadome prowadzenie działalności gospodarczej jest atrybutem współczesnego gospodarowania (przedsiębiorcy) i wymaga znajomości koncepcji, metod oraz technik, a także podstawy prawnej z obszaru rachunkowości. W odpowiedzi na to wymaganie niniejszy podręcznik prezentuje zagadnienia, których analiza ma na celu warsztatowe przygotowanie studentów do opanowania i umiejętnego stosowania podstawowej terminologii w zakresie identyfikacji i uznawania składników majątku oraz źródeł ich finansowania, a także w zakresie identyfikacji i klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich wpływu na stan majątku oraz uzyskiwane wyniki finansowe. Szeroki zakres poruszanych w zbiorze zagadnień obejmuje połączeni prawa bilansowego m.in. z prawem podatkowym i handlowym. Prezentowany podręcznik to doskonała pomoc dydaktyczna w zakresie studiowania i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej. Zamieszczenie rozwiązań umożliwia samodzielną naukę i ćwiczenia oraz sprawdzenie swoich umiejętności. Treść zadań bazuje na typowych operacjach gospodarczych w różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie to można polecić osobom pogłębiającym wiedzę z rachunkowości oraz tym, którzy pragną ją odświeżyć i zaktualizować.

Autor Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska (red.)
ISBN 978-83-7875-547-0
Liczba stron 269
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena Nakład wyczerpany

Spis treści