Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie III poprawione i rozszerzone (podręcznik)

Zbiór zadań obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej jednostek gospodarczych, uwzględniając regulacje ustawy o rachunkowości, a także wybrane regulacje prawa podatkowego i handlowego. Jego treść dostosowana jest do wykładu z rachunkowości finansowej, prowadzonego na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Całość opracowania została podzielona na dziewięć bloków tematycznych, zawierających różnorodne zadania o narastającym stopniu trudności, z których ćwiczenia typowe dla danej grupy tematycznej opatrzono stosowanymi rozwiązaniami i wyjaśnieniami.

Autor Anna Kuzior, Małgorzata Rówińska-Král’, red.
ISBN 978-83-7875-641-5
Liczba stron 250
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2020
Cena 23 zł

Spis treści