Rachunkowość XXI wieku (monografia)

Rachunkowość – będąca głównym źródłem informacji na temat wyników i sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw – jest w sposób szczególny narażona na wszelkie zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Celem publikacji jest podjęcie próby odpowiedzi na będące skutkiem powyższego stanu rzeczy coraz częściej stawiane pytania: „Dokąd zmierza współczesna rachunkowość?
Jakie są główne kierunki zmian w niej zachodzących?”. Niniejsza monografia stanowi zachętę dla jej Czytelników do zatrzymania się i przeprowadzenia dalszych rozważań na temat kierunków ewolucji współczesnej rachunkowości i ich konsekwencji zarówno na polu nauki, jak i w praktyce gospodarczej.

Autor Łukasz Bielecki, Martyna Pilarska (red.)
ISBN                      

978-83-7875-629-3

Liczba stron 178
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2020Dostępna wersja elektroniczna