Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy – bariery, implikacje (monografia)

Monografia prezentuje wyniki szeroko zakrojonych analiz porównawczych w zakresie oceny kondycji regionalnych rynków pracy, stosując podział terytorialny, zgodny z klasyfikacją NUTS 1, ze szczególnym uwzględnieniem regionu południowego i wschodniego Polski. Wskazane regiony cechują się zdecydowaną rozbieżnością na poziomie rozwoju gospodarczego i w zakresie liczebności zasobów pracy, a w konsekwencji w przejawiających się znacznych różnicach poziomu życia mieszkańców, co starano się ukazać w niniejszej publikacji.

Autor Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska
ISBN 978-83-7875-595-1
Liczba stron 168
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 23 zł

Dostępna wersja elektroniczna