Rezyliencja miast i regionów Europy Środkowej w kontekście hybrydyzacji rozwoju (monografia)

Rozważania prowadzone w niniejszej monografii koncentrują się na zagadnieniu, w jaki sposób miasta i regiony Europy Środkowej powinny wdrażać płynące ze świata nowe rozwiązania: idee, koncepcje, technologie, aby wzmacniać swoją rezyliencję społeczno-ekonomiczną, tj. budować zdolności do lepszego pokonywania kryzysów, szoków gospodarczych czy też presji środowiskowych. Publikacja skupia się na problematyce adaptacyjności miast i regionów tej części Europy do współczesnych wyzwań rozwoju, rozpatrywanej w kontekście koncepcji rezyliencji i hybrydyzacji. Rozważania kończą rekomendacje na rzecz budowania wspomnianej rezyliencji miast i regionów Europy Środkowej.

Autor Adam Drobniak, Radosław Cyran, Klaudia Plac, Piotr Rykała, Justyna Szymańska
ISBN 978-83-7875-767-2
Liczba stron 292
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2021
Cena 46 zł

Dostępna wersja elektroniczna