Nowości wydawnicze

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) – perspektywa marketingu (monografia)

Niniejsza wieloautorska monografia naukowa stanowi pokłosie dyskusji naukowej dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przeprowadzonej podczas ogólnopolskiej, międzywydziałowej konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej z cyklu: „Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego” na temat: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – perspektywa marketingu, która odbyła się w dniach 12-13 października 2017 roku w Katowicach. Celem monografii jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących CSR zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej, traktowanych głównie z punktu widzenia marketingu. W monografii wykorzystano bogate źródła literaturowe, statystyczne oraz wyniki prowadzonych badań, a także egzemplifikację wybranych praktyk rynkowych. Publikacja ta ujmuje prezentowane zagadnienie głównie w skali mikro – koncentrując się na ukazaniu zakresu i sposobu realizacji koncepcji CSR na poziomie przedsiębiorstw funkcjonujących w rożnych sektorach. Autorzy w tym przypadku odnoszą teorię CSR do teorii marketingu, wskazując na teoretyczne podstawy jej rozwoju oraz obszary i kierunki prowadzonych dotychczas badań w tym zakresie. Monografia porusza również omawiane zagadnienie w skali makro – odnosząc się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i jego związków z CSR.

Autor Marek Drzazga (red.)
ISBN 978-83-7875-534-0
Liczba stron 132
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna

Spis treści