Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej (monografia)

Książka przedstawia wybrane czynniki o charakterze instytucjonalnym i ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy krajów Azji Południowej. Są to: Afganistan, Bangladesz, Birma, Indie, Iran, Pakistan, Nepal i Sri Lanka. Oprócz ogólnych informacji o społeczeństwie i gospodarce tych krajów, zwłaszcza dotyczących wzrostu i rozwoju gospodarczego w latach 1990-2017, Czytelnik znajdzie tutaj szereg szczegółowych wiadomości na temat systemu sprawowania władzy i jakości rządzenia, systemu własności i jej ochrony, zróżnicowania dochodowego i problemu ubóstwa oraz instytucjach rynku pracy w analizowanej grupie krajów.

Autor Stanisław Swadźba (red.)
ISBN 978-83-7875-564-7
Liczba stron 166
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 20 zł

Dostępna wersja elektroniczna