Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR. Dobre praktyki (monografia)

W niniejszej monografii w warstwie teoretycznej skoncentrowano się na wskazaniu wielowymiarowości działań inicjowanych przez spółki należące do różnych sektorów w kontekście raportowania CSR. Część praktyczną zaś poświęcono wyróżnieniu obszarów, sposobów i zakresu ujawnianych informacji w ramach podejmowanych działań prospołecznych, proekologicznych, proetycznych i prośrodowiskowych, stanowiących studium dobrych praktyk.

Autor Magdalena Wójcik-Jurkiewicz, Izabela Emerling (red.)
ISBN 978-83-7875-552-4
Liczba stron 174
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 20 zł

Dostępna wersja elektroniczna