Przejdź do menu Przejdź do treści

Wybrane problemy historii gospodarczej powszechnej i Polski (monografia, e-book)

Celem monografii jest prezentacja dokonujących się przeobrażeń procesów gospodarczych, a przez to zwrócenie uwagi na ich silne powiązanie z zachodzącymi przemianami politycznymi. W rozważaniach skupiono się na najważniejszych problemach dotyczących historii powszechnej i Polski. Książka składa się z dwóch tematycznych części ujętych w czterech rozdziałach: pierwsza dotyczy wybranych zagadnień mieszczących się w ramach historii powszechnej, druga skupia uwagę na gospodarce II Rzeczypospolitej i latach transformacji systemowej w kraju. Pierwszy rozdział prezentuje uwarunkowania demograficzne, geograficzne, religijno-etyczne, gospodarczo-polityczne oraz społeczne rewolucji industrialnej w połowie XVIII wieku. Drugi – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i techniczne pierwszej i drugiej fali rewolucji przemysłowej w Wielkiej Brytanii oraz w pozostałych państwach europejskich, w tym na ziemiach polskich. Rozdział trzeci dotyczy gospodarki Polski okresu międzywojennego oraz przybliża najważniejsze problemy po odzyskaniu niepodległości, specyfikę oddziaływania i skutki inflacji markowej zakończonej reformą walutową Władysława Grabskiego, jak też przebieg i konsekwencje wielkiego kryzysu gospodarczego. Ostatni rozdział opracowania traktuje o polityce transformacji systemowej kraju i jej skutkach, a zamyka go porównanie reformy Władysława Grabskiego z reformą Leszka Balcerowicza.

Autorzy Barbara Danowska-Prokop, Urszula Zagóra-Jonszta
e-ISBN 978-83-7875-833-4
Data i miejsce publikacji Katowice, 08.02.2023
Liczba stron 110
Format PDF
Wersja elektroniczna ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
Otwarty dostęp na licencji CC BY 4.0

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3