Zastosowanie analizy klas ukrytych w badaniach ekonomicznych (monografia)

Niniejsza monografia koncentruje się na analizie klas ukrytych (latent class analysis). Metoda ta została zaprezentowana w kontekście badań społecznych, posługujących się zwykle jako podstawowym narzędziem badawczym testem lub kwestionariuszem, którym poświęcono znaczną część pracy, prezentując teorię testów, genezę tej metody na gruncie badań psychometrycznych oraz badania praktyczne. Metoda analizy zmiennych niemetrycznych dotycząca zmiennych ukrytych, przybliżona w toku rozważań, uwzględnia w modelu zarówno zmienne obserwowalne, jak i zmienne ukryte, dzięki czemu pozwala na znacznie szersze oraz dokładniejsze opisanie badanych zjawisk. Prezentowana monografia stanowi autorski wkład w rozwój nauk ekonomicznych, podsumowując wieloletnie badania w obszarze analizy zmiennych ukrytych. Jest przeznaczona dla czytelników posługujących się na co dzień zaawansowanymi metodami analizy danych dyskretnych, chcących poszerzyć swoje doświadczenie o zastosowanie zmiennych ukrytych w badaniach społecznych.

Autor Justyna Brzezińska
ISBN                      

978-83-7875-713-9

Liczba stron 128
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2021Dostępna wersja elektroniczna