Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych (monografia)

Monografia, przyjmując perspektywę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, prezentuje zagadnienia takie jak sfera regulacyjna i zakres informacyjny sprawozdawczości finansowej czy problematyka raportowania danych finansowych i niefinansowych przed jednostki gospodarcze. Ukazuje specyfikę sprawozdań finansowych oraz niefinansowych, zakres i kierunki zmian w krajowych i międzynarodowych regulacjach prawnych w obszarze sprawozdawczości z punktu widzenia jednostek małych i mikro, grup kapitałowych, banków, zakładów ubezpieczeń, jak również zakładów reasekuracji oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Autor Dorota Adamek-Hyska, Marzena Strojek-Filus, Katarzyna Tkocz-Wolny, Aneta Wszelaki
ISBN 978-83-7875-586-9
Liczba stron 206
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2019
Cena 24 zł

Dostępna wersja elektroniczna