Zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych zmian społeczno-gospodarczych (monografia)

Celem przedstawionej monografii jest konfrontacja wpływu zachodzących procesów społecznych oraz gospodarczych na zrównoważony rozwój, dokonana z perspektywy towarzyszącego zmianom struktur społecznych i gospodarczych nowego rozumienia charakteru i roli czynników produkcji. Układ treści publikacji podporządkowano przyjętemu celowi, wyodrębniając sześć części poświęconych odpowiednio idei społecznej odpowiedzialności biznesu, pracy, kapitałowi, ziemi, przedsiębiorczości oraz wiedzy i informacji. Prezentowane w poszczególnych rozdziałach zagadnienia stanowić mogą inspirację dla podjęcia dalszych badań dotyczących dążenia do zrównoważonego rozwoju w warunkach turbulentnego przebiegu procesów społecznych i gospodarczych.

Autor Artur Walasik, Hanna Ziętara (red.)
ISBN 978-83-7875-795-5
Liczba stron 426
Format 170 x 140 mm
Oprawa miękka
Rok wydania 2022
Nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna