Nowości

Aktualności

Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową (podręcznik)

Opracowanie składa się z czterech części. W części pierwszej skupiono uwagę na kwestiach związanych z identyfikacją potencjału zawodowego, a zwłaszcza: cech osobowości, temperamentu, wartości i indywidualnych wyróżników sukcesu w karierze zawodowej.... [Więcej]


Polityka dywidend współczesnego przedsiębiorstwa – teoria i praktyka (monografia)

Autorzy niniejszej monografii skupili swoją uwagę na pierwszej formie transferu zysków do akcjonariuszy z uwagi na swoje zainteresowania naukowe oraz szersze możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce. Waga i znaczenie polityki dywidend... [Więcej]


Twórczośćw przedsiębiorstwie. Perspektywa obustronności organizacyjnej (monografia)

Tematyka niniejszej monografii dotyczy twórczości w przedsiębiorstwach. Niniejsza książka powstała wskutek ciekawości poznawczej dotyczącej natury twórczości organizacyjnej oraz jej strategicznej roli w przedsiębiorstwie. Współczesne... [Więcej]


Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania (podręcznik)

Opracowanie „Wprowadzenie do makroekonomii. Ćwiczenia i zadania” zostało przygotowane dla studentów kierunku zarządzania, może być ono jednak wykorzystane również przez studentów innych kierunków ekonomicznych. Prezentowane treści koncentrują się na... [Więcej]


Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu (monografia)

Rozwój lokalny to procesy świadomie inicjowane i kreowane przez władze lokalne, przedsiębiorców, lobby ekologiczne, stowarzyszenia społeczne i kulturalne oraz mieszkańców, zmierzające do kreatywnego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania... [Więcej]


Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym (monografia)

Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale pierwszym zaprezentowano relacje między ekonomią i socjologią, stanowiące podłoże sformułowania koncepcji zakorzenienia społecznego. Rozdział drugi poświęcono... [Więcej]


Zrównoważone społeczeństwo informacyjne (monografia)

Treść monografii podzielono na pięć rozdziałów merytorycznych. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny. Trzy kolejne rozdziały rozpoczynają się wątkami teoretycznymi, aby w dalszej kolejności przedstawić wyniki przeprowadzonych badań empirycznych... [Więcej]