Nowości

Aktualności

Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej (monografia)

Rozdział pierwszy publikacji jest swego rodzaju wprowadzeniem w problematykę e-administracji. Rysuje kontekst funkcjonowania e-administracji jako elementu zarządzania publicznego.Wskazuje na trendy rozwoju zarządzania publicznego, podkreślając... [Więcej]


Economics and Management in Information Technology Context. International Week (monografia)

This book will aim to provide relevant theoretical frameworks and the latest empirical research findings in the area of informatics, business communication and management. The general mission of this book is as follows: Assuming that business... [Więcej]


Challenges for marketing in 21st century (monografia)

This book will aim to provide relevant theoretical frameworks and the latest empirical research findings in the area of marketing activity of companies, different institutions and organizations, new trends on global market, as well as contemporary... [Więcej]


Zmiany – innowacje – kreatywność w zarządzaniu i rachunkowości (monografia)

Zamieszczone w niniejszej monografii rozdziały są wybranymi dziełami naukowymi uczestników III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie – Rachunkowość – Nowe Technologie pt. „Zmiany – Innowacje – Kreatywność” zorganizowanej przez... [Więcej]


Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji (monografia)

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ma charakter wprowadzający w zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji oraz aktualnych relacji pomiędzy nim a technologiami informatycznymi. Kolejne rozdziały mają podobną... [Więcej]


Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (monografia)

W pierwszym rozdziale pracy scharakteryzowano kluczowe obszary przedmiotowe oraz dokonano identyfikacji podmiotów gospodarczych i ich interesariuszy w sektorze TSL. W drugim rozdziale podjęto się analizy znaczenia czynników innowacyjności... [Więcej]


Postrzegane wsparcie organizacyjne. Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy (monografia)

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono postrzeganemu wsparciu organizacyjnemu. Rozdział drugi koncentruje się na wysokoefektywnych systemach pracy. W rozdziale trzecim przedstawiono metodykę badań własnych. Na... [Więcej]