Nowości

Aktualności

Osoba starsza w perspektywie społeczno-pastoralnej (monografia)

Publikacja dotyczy osoby starszej w perspektywie pastoralno-społecznej i jest wynikiem dialogu, który odbył się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 5 maja 2016 r. w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jak zwykle... [Więcej]


Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników (podręcznik)

Zbiór ćwiczeń z rachunku wyników prezentuje zagadnienia dotyczące uznawania i ewidencji kosztów oraz przychodów podporządkowanych zasadom i możliwościom ustalania wyniku finansowego. Całość opracowania została podzielona na cztery rozdziały. W... [Więcej]


Elementy algebry liniowej dla informatyków i ekonometryków. Przykłady i zadania (podręcznik)

Metody algebry liniowej odgrywają ważną rolę w wielu dziedzinach wiedzy. Celem podręcznika jest zapoznanie Czytelnika z wybranymi pojęciami algebry liniowej, mających zastosowanie m.in. w informatyce i ekonometrii. Podręcznik Elementy algebry... [Więcej]


Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Od starożytności do Karola Marksa. Część 1 (podręcznik)

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych i zawodowych. Obejmuje tylko część tematów z zakresu historii myśli ekonomicznej od starożytności i średniowiecza, potraktowanych bardzo pobieżnie, poprzez merkantylizm,... [Więcej]


Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania (podręcznik)

Przedstawiony zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonego na kierunku Finanse i rachunkowość.... [Więcej]


Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw (monografia)

Niniejsze opracowanie przedstawia teoretyczne podstawy koncepcji wirtualizacji łańcuchów dostaw oraz założeń wprowadzania do nich zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania teoretyczne wsparto badaniami empirycznymi doświadczeń polskich... [Więcej]


Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego (monografia)

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i... [Więcej]