Nowości

Aktualności

Rachunkowość jednostek non profit. Problemy i zadania (podręcznik)

Przedstawiony zbiór zadań jest przeznaczony do wykorzystania podczas ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość organizacji non profit oraz Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonego na kierunku Finanse i rachunkowość.... [Więcej]


Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw (monografia)

Niniejsze opracowanie przedstawia teoretyczne podstawy koncepcji wirtualizacji łańcuchów dostaw oraz założeń wprowadzania do nich zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozważania teoretyczne wsparto badaniami empirycznymi doświadczeń polskich... [Więcej]


Polityka zrównoważonego rozwoju gmin polskich. Studium przypadku woj. podlaskiego, wielkopolskiego i śląskiego (monografia)

Podstawowym celem niniejszej monografii jest sformułowanie diagnozy stanu implementacji polityki zrównoważonego rozwoju w wybranych samorządach terytorialnych oraz określenie kierunków przyszłych przekształceń nie tylko na badanym obszarze, ale i... [Więcej]


Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Część 2. Prognozowanie z gretlem (podręcznik)

Niniejszy podręcznik stanowi drugą część wydanego już podręcznika z prognozowania gospodarczego Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Część 1. Prognozowanie z Excelem1. W tej części rozważone przykłady i zaproponowane do rozwiązania... [Więcej]


Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego) (monografia)

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym omówiono regulacje prawne odnoszące się do zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. W rozdziale drugim omówiono wybrane definicje i modele popytu na pracę, w tym w szczególności dotyczące... [Więcej]


Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej przykład regionu częstochowskiego (monografia)

Głównym celem teoriopoznawczym prezentowanej publikacji było rozpoznanie oraz opis i interpretacja na przykładzie regionu częstochowskiego tych kontekstów kultury, które konstytuują się wskutek obecności pielgrzymów i turystów religijnych w... [Więcej]


Systemy złożone w zarządzaniu (monografia)

Ta książka, która powstała dzięki dużemu wsparciu intelektualnemu i organizacyjnemu jej Współautorki, jest kontynuacją wcześniejszych: „Dynamiki zarządzania organizacjami” (Rokita 2009) oraz „Myślenia systemowego w zarządzaniu organizacjami” (2011).... [Więcej]