Nowości

Aktualności

Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej (monografia)

Książka zapoznaje Czytelnika z przykładowymi aplikacjami analizy wielorozdzielczej na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i finansowej. Przedstawiono w niej autorskie modele wraz z aplikacjami. Modele opisano za pomocą odpowiednich algorytmów. W... [Więcej]


Projekty regionalne i lokalne – zarządzanie ryzykiem projektu (monografia)

Prezentowana publikacja jest rezultatem XX Konferencji Naukowej pn. „Projekty lokalne i regionalne – Zarządzanie ryzykiem projektu” zorganizowanej przez Katedrę Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniach... [Więcej]


Wykorzystanie mediów społecznościowych w perspektywie modelu biznesu trenera z branży fitness (monografia)

Niniejsza praca stanowi niepodjętą w Polsce do tej pory próbę opisania działalności podmiotów z branży fitness, łączącą problematykę modeli biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych dla potrzeb prowadzonej działalności. Kluczowym aspektem... [Więcej]


Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń. Wydanie IV rozszerzone (podręcznik)

Niniejsze, czwarte wydanie książki Mikroekonomia. Zbiór zadań i ćwiczeń zawiera Zadania i Odpowiedzi do nich, a także Dodatki. Zadania są uporządkowane według tematów przedstawionych w podręczniku Grażyny Musiał pt.: Podstawy nauki mikroekonomii.... [Więcej]


Paradygmaty gospodarowania zasobami informatycznymi w organizacjach biznesowych (monografia)

Publikacja składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy traktuje o zarządzaniu zasobami informatycznymi oraz o konieczności dokonania rozróżnienia między zarządzaniem i gospodarowaniem zasobami. Przedstawiono w nim różnice między zarządzaniem... [Więcej]


Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych (monografia)

Głównym celem pracy jest zaoferowanie narzędzi prowadzących do optymalizacji decyzji ryzykownych, w tym decyzji inwestycyjnych. Rozdział pierwszy pracy prezentuje zagadnienia związane z obiektywną i subiektywną oceną ryzykownych wariantów... [Więcej]


Zamożność dochodowa gospodarstw domowych. Determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne (monografia)

Monografia składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono zamożność i bogactwo jako zjawiska przeciwstawne do zjawiska ubóstwa, zaprezentowano wybrane definicje zamożności i bogactwa, omówiono najczęściej stosowane granice... [Więcej]