Nowości

Aktualności

Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego. Innowacyjność, implementacja, bariery (monografia)

Polityka makroostrożnościowa to nowe, całkowicie innowacyjne narzędzie stabilizowania systemu finansowego współczesnej gospodarki światowej pozostającej stale pod ciężarem skutków globalnego kryzysu XXI wieku. Koncepcja polityki makroostrożnościowej... [Więcej]


Introduction to International Economics (podręcznik)

Increasing interest in the field of international economics has been brought about not only by the dynamics of international trade and investment, processes of economic integration or the introduction of the euro, but also by increasing uncertainty... [Więcej]


Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie (monografia)

Krytyczna rola zasobów strategicznych w kształtowaniu strategicznej efektywności przedsiębiorstwa jest powszechnie znana. Jednym z definiujących atrybutów strategicznego potencjału współczesnego przedsiębiorstwa jest bogactwo społeczno-emocjonalne... [Więcej]


Subiektywna ocena inwestycji giełdowych – ujęcie ilościowe (monografia)

Jednym z głównych założeń normatywnej teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka jest racjonalność decydenta, który na podstawie dostępnych informacji potrafi ocenić przyszłe wyniki decyzji oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Racjonalny... [Więcej]


Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych (Monografia)

Niniejsza monografia jest efektem spotkań, wystąpień i dyskusji odbytych podczas V Zjazdu Katedr i Zakładów Zarządzania Publicznego oraz XII PR FORUM 2018, noszących wspólny tytuł „Kultura jako obszar zarządzania i komunikowania w przestrzeni... [Więcej]


Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś (monografia)

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędną kategorią analityczną, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się.... [Więcej]


Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa (monografia)

Gospodarowanie informacją jest kluczowym problemem zarządzania ze względu na szybki wzrost ilości przetwarzanych danych, a zwiększające się ryzyko utraty wartości informacji ze względu na wyciek danych i brak zgodności z regulacjami prawnymi. Zasoby... [Więcej]