Nowości

Aktualności

Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw (monografia)

Problematyka prezentowanych w niniejszej pracy rozważań jest osadzona w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wartość ta powinna wzrastać ponad oczekiwania rynkowe wyrażone rynkową stopą zwrotu. Strategia zarządzania wartością integruje... [Więcej]


Innowacje w marketingu banków detalicznych (monografia)

Niniejsza praca jest odpowiedzią na postulowane kierunki badań nad innowacjami dotyczące uporządkowania i uzupełnienia problematyki związanej z innowacjami w bankach detalicznych, szczególnie w zakresie terminologii i klasyfikacji innowacji.... [Więcej]


Podatki – finanse – przedsiębiorstwo (monografia)

Zagadnienia podatkowe, szczególnie w odniesieniu do przedsiębiorstw i ich finansów, są bardzo złożone i jako takie mogą być rozpatrywana z wielu punktów widzenia. Współcześnie problematyka podatkowa obejmuje nie tylko ekonomiczną treść instrumentów... [Więcej]


Kierunki rozwoju innowacji w turystyce (monografia)

Niniejsza monografia, zatytułowana Kierunki rozwoju innowacji w turystyce, jest skierowana przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych kształcących się na kierunkach gospodarka turystyczna, zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce... [Więcej]


Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta (monografia)

Praca składa się z czterech części, w których przeanalizowano zakres i skalę oddziaływania centrów handlowych na obszary centralne i strefy peryferyjne miast. Posłużono się przykładami miast w województwie śląskim, w których funkcjonują centra... [Więcej]


W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych) (monografia)

Do rąk czytelników oddajemy książkę W świecie aksjologii, polityki i kultury. Studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych), która jest owocem eksploracji przeprowadzonych przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych... [Więcej]


Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej (monografia)

W poszczególnych sześciu rozdziałach monografii Autorzy analizowali tematykę stricte odwołującą się do rynków kapitałowych w kontekście ich regulacyjnej roli w kształtowaniu stosunków wymiany międzynarodowej i ich stabilizującego znaczenia dla... [Więcej]