Nowości

Aktualności

Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie (monografia)

W celu zwiększenia efektywności magazynów i centrów dystrybucyjnych coraz więcej firm obniża swoje koszty poprzez optymalizację procesów logistycznych. Konieczność stałego zwiększania wydajności wynika z rosnącej na rynku konkurencji oraz z wysokich... [Więcej]


Elementy infrastruktury systemów logistycznych (podręcznik)

Podręcznik składa się z pięciu części , w których skoncentrowano się na podejściu systemowym do logistyki oraz zaprezentowano pojęcie i rodzaje systemów logistycznych, omówiono liniowe i punktowe elementy infrastruktury logistycznej. Szczegółowo... [Więcej]


Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej (monografia)

Książka przedstawia wybrane czynniki o charakterze instytucjonalnym i ich wpływ na wzrost i rozwój gospodarczy krajów Azji Południowej. Są to: Afganistan, Bangladesz, Birma, Indie, Iran, Pakistan, Nepal i Sri Lanka. Oprócz ogólnych informacji o... [Więcej]


Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej (monografia)

Prezentowana monografia w zwięzłej i przystępnej formie przedstawia stosunek do roli państwa w gospodarce najważniejszych współczesnych kierunków ekonomicznych. Jest oparta na bogatej literaturze przedmiotu dlatego – chcącym pogłębić wiedzę ułatwi... [Więcej]


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Zbiór zadań (podręcznik)

Niniejszy zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Jego treść została dostosowana do zakresu wykładu „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej”,... [Więcej]


Przyszłość metropolii i regionu miejskiego (monografia)

Prezentowana monografia stanowi rezultat wieloletnich studiów, analiz i projektów realizowanych przez jej autorów w ramach różnych przedsięwzięć naukowo-badawczych. Były to zasadniczo projekty badawcze w dziedzinie rozwoju miejskiego i regionalnego... [Więcej]


Biznes w kulturze – kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury (monografia)

Niniejsze opracowanie związane jest z organizacją piątej już serii (jubileuszowej) Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem „Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury”, zorganizowanej na Uniwersytecie... [Więcej]