Nowości

Aktualności

Rynek usług szkoleniowych w Polsce. Uwarunkowania – modele – implikacje (monografia)

Przedmiot rozważań ujęto w pięciu rozdziałach. W rozdziale pierwszym dokonano eksplikacji podstawowych pojęć związanych ze szkoleniami. Szkolenie przedstawiono jako przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin naukowych, ujęty na tle wybranych... [Więcej]


Przedsiębiorca i jego firma. Od pomysłu do wejścia na rynek (podręcznik)

Niniejszy podręcznik jest kierowany do potencjalnych młodych przedsiębiorców indywidualnych, którzy zamierzają założyć własną firmę, a którzy podjęli taką decyzję, ale nie mają do końca sprecyzowanej koncepcji dalszego działania. Kierowany jest też... [Więcej]


Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony. Perspektywa ekonomiczna (monografia)

Głównym celem teoretycznym niniejszej pracy jest usystematyzowanie, przedstawienie, a także krytyczna analiza istniejących w literaturze ekonomicznej poglądów oraz badań dotyczących własności intelektualnej i jej ochrony. Cel empiryczny stanowi... [Więcej]


Metody prognozowania (podręcznik)

Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe zagadnienia prognostyczne. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawowe zagadnienia z zakresu modelowania ekonometrycznego. Trzeci rozdział zawiera informacje... [Więcej]


Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych (monografia)

Głównym celem niniejszego opracowania jest wyjaśnienie relacji zachodzących pomiędzy stylem kierowania, orientacją przedsiębiorczą a sukcesem przedsiębiorstw społecznych oraz określenie pożądanego zestawu cech i kompetencji osób nimi zarządzających.... [Więcej]


Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki (monografia)

Monografia składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu. W pierwszym rozdziale przedstawiono kierunki zmian zachodzących w polityce handlowo-inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. Pozycja i powiązania handlowe... [Więcej]


Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce (monografia)

Współczesne problemy i wyzwania związane z procesami gospodarowania wydają się znacznie bardziej złożone oraz wieloaspektowe niż jeszcze kilka dekad temu. Jest to zasługa coraz szybciej zmieniającego się świata, a także coraz bardziej rozbudowanych,... [Więcej]