Nowości

Aktualności

Accounting challenges in business processes (monografia)

The study is divided into three chapters corresponding to the identified problem areas. The first chapter is devoted to selected issues of the broadly understood valuation in accounting. The second chapter discusses the problems of reporting... [Więcej]


Nowa urbanizacja na starym podłożu (monografia)

W publikacji dokonany został ogląd nowej urbanizacji regionu miejskiego w wymiarze architektonicznym, ekonomicznym, ludnościowym i środowiskowym. Uzyskano w ten sposób w miarę całościowe spojrzenie na zachodzący w przestrzeni regionu skomplikowany... [Więcej]


Rachunkowość podmiotów leczniczych. Zbiór zadań z rachunkowości finansowej i sprawozdawczości (podręcznik)

Zbiór zadań stanowi pomoc dydaktyczną w nauczaniu i studiowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przeznaczony jest dla studentów kontynuujących naukę rachunkowości, którzy opanowali zagadnienia z zakresu rachunkowości... [Więcej]


Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro (monografia)

Prezentowana publikacja składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie pożyczkowych potrzeb jednostek sektora finansów publicznych, uwzględniając ujęcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Organizacji Współpracy... [Więcej]


Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie II poprawione (podręcznik)

Świadome prowadzenie działalności gospodarczej jest atrybutem współczesnego gospodarowania (przedsiębiorcy) i wymaga znajomości koncepcji, metod oraz technik, a także podstawy prawnej z obszaru rachunkowości. W odpowiedzi na to wymaganie niniejszy... [Więcej]


Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa (monografia)

W niniejszej pracy podmiotem rozważań jest klient postrzegany jako osoba indywidualna kupująca i/lub użytkująca produkt bądź potencjalnie nim zainteresowana. Głównym celem pracy jest zaprezentowanie koncepcji zaangażowania klienta w kontekście... [Więcej]


Challenges for Companies and Consumers on International Market (monografia)

The aim of the initiative has been the publication of the discussions which took place during annual 27th MAG Scholar Global Business, Marketing & Tourism Conference host by University to Economics in Katowice in 2017. This Conference, organized... [Więcej]