Nowości

Aktualności

Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (monografia)

Niniejsze opracowanie poświęcone jest krajom Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Przedmiotem analizy jest 16 państw tego regionu, a mianowicie pięć krajów Afryki Północnej (Algieria, Egipt, Libia, Maroko i Tunezja) oraz 11 krajów Bliskiego... [Więcej]


Wybrane metody dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych (monografia)

Opracowanie składa się z 6 rozdziałów, spisu ważniejszych oznaczeń, tabel, rysunków oraz literatury. Rozdział pierwszy dotyczy problemu dywersyfikacji w klasycznym ujęciu. Rozdziały 2 i 3 dotyczą nowej w analizach polskiego rynku finansowego teorii... [Więcej]


Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji. Zrównoważone zachowanie konsumenckie i ich determinanty (monografia)

Niniejsza książka składa się z sześciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny. Celem rozdziału pierwszego jest wprowadzenie Czytelnika w tematykę zrównoważonego rozwoju. W rozdziale drugim... [Więcej]


Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych (monografia)

Przedmiotem monografii jest mocarstwowość Stanów Zjednoczonych. Podjęte badania koncentrowały się na gospodarce i polityce Stanów Zjednoczonych jako światowego mocarstwa. Celem badań była identyfikacja i ocena geograficznych, politycznych,... [Więcej]


Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich (monografia)

Niniejsza publikacja jest finalnym rezultatem projektu badawczego pt. „Gospodarka kreatywna i rozwój inteligentny miast i regionów”. Jej oś konstrukcyjną współtworzą trzy koncepty i wątki tematyczne. Są to: miasta kreatywne, miasta witalne i miasta... [Więcej]


Zastosowanie wybranych modułów systemu SAS w integracji i analizie danych biznesowych (podręcznik)

Niniejszy podręcznik podejmuje wskazaną problematykę zastosowania systemów informatycznych ukierunkowanych na aspekt przetwarzania i analizy danych biznesowych z użyciem jednego z dostępnych na rynku rozwiązań stworzonych przez firmę SAS. Ukazane w... [Więcej]


Public relations w przestrzeni publicznej (monografia)

Prezentowana monografia składa się z trzech części, każda poświęcona jest tematom, które jeszcze kilkanaście lat temu były charakterystyczne dla PR-u, a dzisiaj nabierają znaczenia jako niezależne gałęzie naukowych rozważań wynikających z badań nad... [Więcej]