Nowości

Aktualności

Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii (monografia)

Przedstawiana praca jest próbą socjologicznego wyjaśnienia konfliktów społecznych poprzez analizę współczesnych, to znaczy wypracowanych w drugiej połowie XX i początkach XXI wielu, teorii konfliktu społecznego. Stara się odpowiedzieć na pytania:... [Więcej]


Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe (monografia)

Rosnąca i wielopłaszczyznowa rywalizacja na współczesnym rynku usług bankowych powoduje, że banki poszukują nowych, skutecznych i innowacyjnych metod uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście umiejętność budowy innowacyjności banku... [Więcej]


Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych (monografia)

Książka jest pierwszą pozycją na polskim rynku poruszającą zagadnienia dotyczące organizacji czasu pracy pracowników będących w końcowych fazach kariery zawodowej. Procesy demograficzne zachodzące obecnie w Polsce oraz innych krajach wysoko... [Więcej]


Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego (monografia)

Przedstawiona książka stanowi nowatorskie ujęcie problematyki zachowania i wykorzystania usług ekosystemowych w kontekście lokalnej polityki zrównoważonego rozwoju. Prezentowana praca ma szerszy charakter i nieco odmienny profil w relacji do... [Więcej]


Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów (monografia)

Celem głównym pracy jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym, poznawczym i praktycznym obszaru związanego z relacyjnymi uwarunkowaniami kreowania marek należących do detalistów. Praca ma charakter monografii naukowej. W jej... [Więcej]


Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) – perspektywa marketingu (monografia)

Niniejsza wieloautorska monografia naukowa stanowi pokłosie dyskusji naukowej dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa przeprowadzonej podczas ogólnopolskiej, międzywydziałowej konferencji naukowej z udziałem przedstawicieli nauki i... [Więcej]


Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii (monografia)

Celem rozdziału pierwszego, który ma charakter eksplikacyjny, jest syntetyczna prezentacja genezy i koncepcji regulacji na gruncie nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Celem rozdziału drugiego jest wyjaśnienie kontekstu realnego i... [Więcej]