Popyt, podaż, równowaga. Wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej. Zadania dla studentów ekonomii. Wydanie II

 


Podręcznik z ekonomii matematycznej pt. Popyt. Podaż. Równowaga jest przeznaczony głównie dla studentów II stopnia kierunku Ekonomia. Główny zarys omówionych w nim tematów podstawowych i bardziej zaawansowanych dotyczy takich działów ekonomii, jak popyt, podaż i równowaga na rynku konkurencyjnym. Dodatkowo omawia się metodę przepływów międzygałęziowych nazywaną częściej analizą input-output. W poszczególnych częściach podręcznika przedstawiono w sposób bardzo zwarty, z uwzględnieniem wiedzy studentów z zakresu ekonomii i matematyki, wiadomości teoretyczne wraz z rozwiązanymi zadaniami ilustrowanymi wieloma rysunkami. Główną część podręcznika stanowią zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. Oprócz tematów podstawowych z wymienionych działów ekonomii matematycznej podano dla przypomnienia niektóre podstawowe wiadomości z matematyki, m.in. dotyczące iloczynu kartezjańskiego i relacji, a także zaawansowane teoretycznie warunki Kuhna-Tuckera, które nie są wykładane w ramach przedmiotu matematyka na studiach I stopnia.Autor                     Jan Acedański, Monika Dyduch, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7246-532-0

Liczba stron          145

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014 (wydanie 2)

Cena                     Nakład wyczerpanyPowrót do listy