Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Część 1. Prognozowanie z Excelem

 

Niniejszy podręcznik ma charakter materiałów pomocniczych do ćwiczeń z zakresu prognozowania ekonomicznego. Skoncentrowano się w nim na praktycznych aspektach procesu prognozowania, czyli wyznaczaniu prognoz oraz ocenie ich wiarygodności lub trafności. Wymaga to zwykle stosowania narzędzi ekonometrycznych, dlatego stanowi dla wielu studentów podstawową trudność w rozwiązywaniu praktycznych problemów wymagających prognozowania zjawisk ekonomicznych lub finansowych. Z tego względu główną częścią opracowania są szczegółowe rozwiązania typowych problemów prognostycznych. W większości przypadków wykorzystano pakiet Excel, który znacząco ułatwia obliczenie prognoz i ocenę ich wiarygodności. Niemniej jednak dla ułatwienia zrozumienia sposobu postępowania i uchwycenia istoty rozwiązania, część problemów rozwiązywana jest również bez użycia arkusza kalkulacyjnego. Oprócz zadań przykładowych, opracowanie zawiera również wiele różnorodnych zadań do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami. Część teoretyczna została natomiast przedstawiona w sposób uproszczony, jedynie w takim zakresie, który jest potrzebny do rozwiązania umieszczonych w opracowaniu zadań. W podręczniku ujęto jedynie podstawowe metody prognozowania, których stosowanie nie wymaga znajomości bardziej zaawansowanych narzędzi statystycznych, ekonometrycznych i obliczeniowych.Autor                     Jan Acedański, Monika Hadaś-Dyduch, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7875-269-1

Liczba stron          186

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     20 zł

 


Powrót do listy