Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach

 


Wnioskowanie statystyczne i statystyka matematyczna według standardów nauczania w wyższych uczelniach ekonomicznych jest przedmiotem podstawowym na II stopniu studiów na kierunkach Zarządzanie i Ekonomia. Jako dyscyplina naukowa wiąże elementy analizy zagadnień realizowanych w ramach statystyki opisowej z ich probabilistycznym ujęciem. Wymaga to stosowania procedur z zakresu rachunku prawdopodobieństwa umożliwiających częstościową interpretację estymacji parametrów. Przedstawione opracowanie zachowuje układ podręcznika, ale ze szczególnym naciskiem położonym na prezentację mechanizmów obliczeniowych pozwalających na właściwe rozwiązanie analizowanego problemu. Uwagi teoretyczne pominięto, odsyłając czytelnika do obszernej literatury z tego zakresu. W każdym z czterech rozdziałów przedstawiono w zwartej formie grupę podstawowych wzorów stosowanych potem w procesie obliczeniowym. Są one następnie wykorzystywane w zadaniach wzorcowych (przykładach obliczeniowych).Autor                     Maria Balcerowicz-Szkutnik, Elżbieta Sojka, Włodzimierz Szkutnik

ISBN                      978-83-7875-286-8

Liczba stron          275

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016 (wydanie 2)

Cena                     Nakład wyczerpanyPowrót do listy