Podstawy ekonometrii

 


Podręcznik, którego treścią są tylko podstawy ekonometrii klasycznej przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów studiów zaocznych. W sposób skrótowy przedstawiono w nim problematykę specyfikacji i konstrukcji modelu ekonometrycznego, estymację metodą najmniejszych kwadratów oraz jego weryfikację. Weryfikacja modelu obejmuje badanie istotności parametrów, badanie autokorelacji oraz jednorodności wariancji. Z innych metod modeli jednorównaniowych przedstawiono uogólnioną metodę najmniejszych kwadratów Aitkena oraz metodę najmniejszych kwadratów przy warunkach pobocznych. Prezentowane procedury ekonometryczne opatrzone są przykładami. Każdy rozdział zakończony jest pytaniami sprawdzającymi ułatwiającymi kontrolę opanowania omawianego materiału.Autor                     Andrzej Stanisław Barczak, Józef Biolik

ISBN                      978-83-87265-87-8

Liczba stron          163

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

Cena                     nakład wyczerpanyPowrót do listy