System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

 

 

Autor                     Henryk Bieniok (red.)

ISBN                      83-7246-832-X

Liczba stron          438

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2006

Cena                     Nakład wyczerpany

 

Spis_treści

 

Jednym z najważniejszych obszarów całego systemu zarządzania przedsiębiorstwem jest podsystem zarządzania zasobami ludzkimi. W trzyletnim okresie badawczym Katedry był on przedmiotem szczegółowych badań w tym znaczeniu, że został w 2003 roku w pełni zidentyfikowany, a w 2004 został wypełniony konkretną treścią i szczegółowo opisany. Zadanie to jest tym ważniejsze, że system zarządzania zasobami ludzkimi jest siłą motoryczną przedsiębiorstwa, a więc trzeba go ciągle badać i doskonalić. Poza tym, Katedra uruchomiła w 2003 roku nową specjalność dydaktyczną pt. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, co zobowiązuje do dalszych badań naukowych w tym zakresie. Celem naukowym projektu badawczego było pełne zidentyfikowanie treści poszczególnych obszarów systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz opracowanie dla wyróżnionych podsystemów odpowiednich metod i narzędzi ich badania.

 

Powrót do listy