Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem. Zbiór zadań

 

 

Zbiór zadań składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony specyfikacji, estymacji i weryfikacji modeli jednorównaniowych z wykorzystaniem programów komputerowych. W rozdziale drugim zaprezentowano metody estymacji modeli jednorównaniowych w warunkach heteroskedastyczności oraz autokorelacji składnika losowego. Kolejny rozdział dotyczy modeli wielorównaniowych: klasyfikacji, identyfikowalności, estymacji oraz wnioskowania o dynamicznych własnościach modelu z wykorzystaniem równania końcowego oraz analizy mnożnikowej. Ostatni, czwarty rozdział jest poświęcony podstawowym metodom prognozowania oraz ocenie dokładności obliczonych prognoz. Przedstawiony zbiór zadań nie wyczerpuje problematyki ekonometrii. Zgromadzone przykłady i zadania dotyczą jedynie najważniejszych, podstawowych zagadnień z podstaw ekonometrii, realizowanych w programach na kierunkach: ekonomii, finansów i rachunkowości oraz zarządzania na studiach pierwszego stopnia (licencjackich).

 


 

Autor                     Józef Biolik (red.)

ISBN                      978-83-7875-079-6

Liczba stron          229

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2013

Nakład wyczerpanyPowrót do listy