Miedzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. I

 

 

Celem niniejszego podręcznika jest przybliżenie istoty i zasad stosowania MSR/MSSF oraz bliższa charakterystyka wybranych standardów. Opracowanie to stanowi część pierwszą zamierzonego cyklu wydawniczego poświęconego istotnym problemom merytorycznym w rozumieniu i stosowaniu MSR/MSSF. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych z poszerzonym programem z rachunkowości, słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach finansów i rachunkowości, a także  studentów studiów doktoranckich. Publikacja będzie także pomocna dla osób zajmujących się zawodowo rachunkowością, zwłaszcza sporządzaniem sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

 

 

Autor                     Halina Buk (red.)

ISBN                      978-83-7875-105-2

Liczba stron          276

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2014

Cena                     5 zł

 

 

Powrót do listy