Miedzynarodowe standardy rachunkowości. Cz. II

 

 

Niniejsze opracowanie stanowi część II podręcznika poświęconego najważniejszym problemom merytorycznym sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF. Jego celem jest bliższa charakterystyka wybranych światowych standardów sprawozdawczości finansowej dopuszczonych do stosowania przez polskie prawo rachunkowości. MSR/MSSF w coraz szerszym zakresie są stosowane w Polsce przez spółki giełdowe oraz spółki funkcjonujące w strukturach międzynarodowych grup kapitałowych. Popularyzacja tej wiedzy jest jak najbardziej wskazana, zwłaszcza że MSR/MSSF mogą także być wykorzystywane przez podmioty stosujące ustawę o rachunkowości, o ile polskie przepisy nie podają wskazówek dla rozwiązania konkretnego problemu merytorycznego związanego ze sprawozdawczością finansową.

 

 

Autor Halina Buk (red.)
ISBN                      

978-83-7875-197-7

Liczba stron 215
Format
170 x 240 mm
Oprawa
miękka
Rok wydania
2014Powrót do listy