Bankowość

 

 

W książce przedstawiono w sposób syntetyczny zagadnienia bankowości, będące podstawą do studiowania i rozszerzania wiedzy z tej dziedziny. Omawiana problematyka została podzielona na trzy części. W części pierwszej zaprezentowano specyfikę systemu bankowego jako elementu rynkowego systemu finansowego. W części drugiej skupiono się na szeroko rozumianej działalności operacyjnej każdego banku na rynku finansowym. W trzeciej przedstawiono wybrane aspekty zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansami banku, jego ryzykiem i kapitałem oraz marketingu, niezbędnego w ramach wzrastającej konkurencji rynkowej. Każdy rozdział zamyka zestaw pytań sprawdzających oraz wykaz tej pozycji literatury, która omawia zagadnienia danego rozdziału.

 

 

 

Autor                     Mirosława Capiga

ISBN                      978-83-7246-560-3

Liczba stron          320

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektronicznaPowrót do listy