Rating na rynku finansowym

 

 

Publikacja składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym skoncentrowano się na zdefiniowaniu pojęcia ratingu, jego genezie oraz skali ocen ratingowych. Rozdział drugi poświęcono na opisanie procedur związanych z nadaniem ratingu. Trzeci rozdział definiuje pojęcia związane z agencją ratingową, porusza zagadnienia związane z regulacjami prawnymi oraz zawiera charakterystykę wybranych agencji ratingowych.

 

Autor                     Janusz Cichy

ISBN                      978-83-7875-293-6

Liczba stron          64

Format                  190 x 245 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     15 zł

 Powrót do listy