Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej. Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka. Część 2

 

 

Praca ma na celu przybliżenie czytelnikom europejskich realiów gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. Każde z opisanych w tym tomie państw (Austria, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) zostało zaprezentowane poprzez: krótką charakterystykę jego realiów politycznych, mapę regionów statystycznych (NUTS 2), podstawowe dane statystyczne charakteryzujące regiony NUTS 2 danego kraju, specyfikę podziału administracyjnego, opis najważniejszych zasad, struktury i dokumentów planowania przestrzennego wraz z komentarzem akcentującym specyfikę rozwiązań, fragmenty aktów prawnych obowiązujących na jego obszarze.

 

Autor                     Małgorzata Czornik (red.)

ISBN                      978-83-7246-702-7

Liczba stron          207

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2011

Cena                     1 zł

 Powrót do listy