Rachunkowość instrumentów finansowych

 

 

Autor                     Beata Dratwińska-Kania

ISBN                      978-83-7875-282-0

Liczba stron          178

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2016

Cena                     19 zł

 

Spis_treści

 

 

Podręcznik „Rachunkowość instrumentów finansowych” obejmuje treści programowe przedmiotu Rachunkowość instrumentów finansowych, realizowanego w ramach uzupełniających studiów magisterskich o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studiów podyplomowych. Warunkiem właściwego zrozumienia poruszanych w opracowaniu problemów jest znajomość przynajmniej podstaw rachunkowości, jednak adresatami podręcznika mogą być nie tylko studenci, ale również wszystkie osoby zawodowo związane z rachunkowością. Do podstawowych zagadnień, które zostały omówione, należą: pojęcie instrumentów finansowych, klasyfikacja instrumentów finansowych, metody wyceny instrumentów finansowych, ujęcie księgowe podstawowych operacji związanych z pierwotnym ujęciem instrumentów finansowych, ich wyceną bilansową i koniecznymi przeszacowaniami, utratą wartości oraz usuwaniem z ksiąg rachunkowych, a także prezentacją instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym.

 

Powrót do listy