Podstawy oceny efektywności projektów publicznych.

 

 

Celem książki jest zaprezentowania podstaw metodyki oceny projektów publicznych w zakresie kryterium efektywności. Wiedza w tej dziedzinie obejmuje wiele metod i narzędzi ewaluacji, które w zależności od proponowanego ujęcia analizują projekt publiczny w węższym lub szerszym zakresie, z punktu widzenia jego wieloaspektowych efektów. Ocena z wykorzystaniem kryterium efektywności finansowej odnosi się przede wszystkim do określenia stopnia wykonalności oraz rentowności projektu w ujęciu kosztów i przychodów generowanych na etapie realizacji i eksploatacji. Przy tym, wielkości kosztów i przychodów wycenione są za pomocą cen rynkowych, zatem ich zakres jest węższy w porównaniu do równie istotnych, pozapieniężnych efektów projektu. Te z kolei podlegają ocenie wedle kryterium efektywności ekonomicznej, które badane jest z wykorzystaniem metodyki umożliwiającej wyrażenie w wartościach pieniężnych takich efektów projektu jak koszty zewnętrzne i dobra publiczne, tj. oddziaływań, dla których rynek poprzez mechanizm ceny okazuje się zawodny.

 

Autor                     Adam Drobniak

ISBN                      978-83-7246-496-5

Liczba stron          237

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2008

nakład wyczerpany

Dostępna wersja elektroniczna 


Powrót do listy