Problemy informacyjne i decyzyjne w działalności inwestycyjnej, wyd. II

 

 

Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów. Opisano w nich następujące zagadnienia: decyzja jako kategoria ekonomiczna; cele i zadania procesu decyzyjnego; system informacyjny jako warunek prawidłowej realizacji procesów decyzyjnych; zależności między inwestycjami a podsystemami przedsiębiorstwa; proces identyfikowania i rozwiązywania problemów w obszarze inwestycji; problemy decyzyjne w cyklu inwestycyjnym oraz problemy decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka.

 

 

 

Autor                     Bogumił M. Dubik

ISBN                      83-7246-809-5

Liczba stron          54

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2005 (wydanie 2)

Nakład wyczerpany

 

Powrót do listy