Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym

 

 

Celem podręcznika jest prezentacja możliwych form inwestowania w Polsce i na świecie oraz przedstawienie ich zalet i wad, pozycji na rynku, a także tendencji w zakresie ich rozwoju. W związku z możliwością inwestowania na rynkach zagranicznych za cel pracy przyjęto także wskazanie sposobów przeprowadzania transakcji oraz główne ośrodki finansowe określonych rodzajów inwestycji. Na opracowanie składa się pięć rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie do problematyki związanej z inwestowaniem. W drugim rozdziale scharakteryzowano główne podstawy prawne. Trzeci rozdział prezentuje najpopularniejsze instrumenty inwestycyjne w podziale na instrumenty tradycyjne i nowoczesne. Kolejny rozdział stanowi uzupełnienie oferty zaprezentowanych wcześniej instrumentów. W ostatnim rozdziale dokonano prezentacji podstawowych ośrodków obrotu instrumentami finansowymi.

 

 

Autor                     Bożena Frączek

ISBN                      978-83-7875-002-4

Liczba stron          154

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2012

Cena                     1 zł


 

Powrót do listy